BAREFOOT BAZAR

Pravidla užívání serveru barefootbazar.cz včetně právní doložky

Registrací a užíváním internetového serveru barefootbazar.cz dává uživatel souhlas s těmito podmínkami.

Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem barefootbazar.cz a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

 1. barefootbazar.cz je specifický inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ing. Libuše Stejskalová (provozovatel), Ořechov 74, 594 52  Ořechov; IČ: 02854775
 2. barefootbazar.cz je obchodním prostorem, který zprostředkovává prodej a nákup obuvi splňující podmínky barefoot (včetně tzv. kompromisní obuvi) mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru barefootbazar.cz není prodejcem ani kupujícím zboží. Dále jsme do sortimentu zařadili prostor pro prodej/nákup senzomotorických koberečků a zvlášť také prostor pro prodej/nákup ponožek a návleků pro barefoot (to jsou takové ponožky/podkolenky, které jsou uzpůsobeny zejm. pro volný pohyb prstů, tzn. dostatečně velké ponožky, ve kterých nejsou prsty mačkány k sobě ani skrčeny. Tak jak noha vypadá bosá, tak by měla vypadat v ponožce a v botě).
 3. barefootbazar.cz požaduje registraci od každého nově příchozího člověka, tedy od prodávajícího i kupujícícho. Registrace je zdarma a probíhá přes e-mail zadaný uživatelem, na který mu bude vygenerováno přístupové heslo k jeho uživatelskému účtu.
 4. Vystavení obuvi/koberečků/ponožek a návleků prodávajícím je zdarma.
 5. Kupující neplatí provozovateli serveru barefootbazar.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží zaplatí předem na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru barefootbazar.cz provizi za zprostředkování prodeje (viz Tab. 1), tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzení objednávky od kupujícího a zaplacením zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží - nákup si rozmyslí či odmítne uhradit cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží), může prodávající zažádat o storno provize. Souhrnná provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě platebních údajů zaslaných prodávajícímu na e-mail. Po uhrazení provizní částky si může prodejce na svém účtu vygenerovat fakturu za uhrazení provize.
  Je třeba zdůraznit, že v případě, kdy prodejce vystavuje zboží na více prodejních místech (týká se to zejm. obuvi) a prodá v tentýž moment obuv jak na barefootbazaru, tak i jinde, a kupující na barefootbazaru je takovým prodejcem odmítnut, nevzniká tímto možnost žádosti o navrácení provize z prodeje! Toto opatření jsme byli donuceni učinit poté, co jsme se zpětnou vazbou od kupujících dozvěděli, že kupující jsou odmítáni, obuv jim není prodána, a že mají obavu dále se k nám vracet a znovu nakupovat. Cílem je spolehlivý a férový prostor! Prodejce má právo odmítnout kupujícího/odmítnout kupujícímu prodat zboží jen v případě, že takový kupující se jeví jako nespolehlivý, má příliš mnoho negativních hodnocení, je problémový.


  Tabulka 1: Vyčíslení provize z prodeje zboží
   

  Provize z prodeje (%)

  Barefoot obuv

  4

  Prodej přes API (automatický přístup
  a správa pro eshopy)

  3

  Senzomotorické koberečky

  4

  Ponožky a návleky pro barefoot

  20

   

 7. Provozovatel serveru barefootbazar.cz neprodává vlastní obuv/koberečky a není zodpovědný za prodávanou obuv/koberečky, ani za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru barefootbazar.cz rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru barefootbazar.cz identitu prodávajících a kupujících neprověřuje.    
 8. barefootbazar.cz se dnem 26.1.2017 stává zároveň také prodejcem merino ponožek, podkolenek a návleků firmy Surtex, tedy poskytuje na toto zboží záruční lhůtu (dodává ponožky a návleky včetně elektronické faktury)
 9. Provozovatel serveru barefootbazar.cz se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Zároveň si vyhrazuje právo inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s konceptem barefoot nebo s podmínkami inzerce barefootbazar.cz
 10. Provozovatel serveru barefootbazar.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedeného v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Prodejce přímo do inzerátu (ani v případě dotazovací kolonky u inzerátu) nesmí uvádět své kontaktní údaje – telefon, e-mail, adresu, ani číslo účtu, nýbrž uvádí pouze podrobný popis prodávaného zboží. Kontaktní údaje budou kupujícímu i prodávajícímu předány po závazném zakoupení obuvi. V případě, že prodejce nabízí možnost osobního převzetí/vyzkoušení, a kupující o tuto možnost předání projeví zájem, domluví se na osobním předání až po zakoupení zboží prostřednictvím soukromé emailové komunikace. Pokud by se stalo, že kupujícímu boty u osobního převzetí nepadnou a nekoupí je, pak obě strany - jak kupující, tak prodávající, osloví provozovatele na emailové adrese info@barefootbazar.cz a požádají o storno provize. Poté si prodejce může zboží navrátit zpět do nabídky prodejních inzerátů (již prodaný inzerát lze editovat a znovuvystavit).
 11. Provozovatel serveru barefootbazar.cz je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru barefootbazar.cz upravovat nebo inovovat. Provozovatel serveru nezasílá uživatelům e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které server barefootbazar.cz nabízí. Všechny novinky lze nyní dohledat na FB rozcestníku https://www.facebook.com/barefootbazar.cz/
 12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení serveru barefootbazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání serveru barefootbazar.cz mohla uživatelům vzniknout.
 13. Uživatelé serveru barefootbazar.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR. Provozovatel serveru barefootbazar.cz prosí o férové jednání a slušné chování každého uživatele!   

 

Právní doložka

za www.barefootbazar.cz Ing. Libuše Stejskalová, Ořechov 74, 594 52  Ořechov; IČ: 02854775

(dále jen „provozovatel“) na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server barefootbazar.cz za účelem zprostředkování koupě či prodeje zboží (obuvi splňující podmínky barefoot, senzomotorických koberečků, ponožek a návleků)

I. Podmínky užívání

Obchodní aktivity na serveru barefootbazar.cz jsou veřejné a mohou se jich účastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru barefootbazar.cz nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Při užívání serveru barefootbazar.cz platí pravidla uvedená výše.

II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru barefootbazar.cz je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu a telefonní číslo. Uživatelské heslo mu bude v krátké chvíli vygenerováno na uvedený e-mail. Uživatel je povinen provozovatele serveru barefootbazar.cz informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží), včetně jeho jména a příjmení, telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru barefootbazar.cz.

Uživatelé nejsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru barefootbazar.cz a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provo­zovatele serveru povolen.

III. Právo umístění

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.

IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že barefootbazar není prodejcem zboží a že jednotlivé inzeráty pochází od prodejců – registrovaných uživatelů serveru barefootbazar.cz, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že nákup od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci toho konkrétního nákupu.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky prostřednictvím vzájemné e-mailové komunikace a uhrazením částky za zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout. A to zejm. z důvodů špatných hodnocení kupujícího, nebo špatných zkušeností s kupujícím. Je třeba zdůraznit, že v případě, kdy prodejce vystavuje zboží na více prodejních místech (týká se to zejm. obuvi) a prodá v tentýž moment obuv jak na barefootbazar.cz, tak i jinde, a kupující na barefootbazar.cz je takovým prodejcem odmítnut, nevzniká tímto možnost žádosti o navrácení provize z prodeje!

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Za zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce).

V. PRODEJ BAREFOOT OBUVI, SENZOMOTORICKÝCH KOBEREČKŮ, PONOŽEK A NÁVLEKŮ PRO BAREFOOT

V. I. Definice barefoot obuvi

Specifický server barefootbazar.cz je určen k prodeji nové či použité obuvi splňující všechna kritéria konceptu barefoot (včetně tzv. kompromisní obuvi).

 • dostatečně široká bota pro svobodný pohyb prstů
 • bez klenby/tvarované vložky
 • podrážka ohybná příčně i podélně – jde stočit do klubíčka i do vrtule
 • stejná výška podrážky vpředu u prstů i vzadu u paty
 • podrážka co nejtenčí, aby byly co možná nejlíp cítit nerovnosti povrchu zemského
 • bez zdvižených prstů

Tzn. obuv dostatečně široká, bez podpatku a podpory klenby, s tenkou ohebnou podrážkou. Klasickou obuv či obuv z Aliexpresu zde prosím nenabízejte!

Obuv lze dále kategorizovat dle velikosti a pohlaví (dětská, dámská, pánská, unisex), dle značky, materiálu (kůže x vegan), ročního období.

Ke každému inzerátu vždy prosím doplňte podrobný popis prodávaného páru bot, reálné míry, foto ohebnosti a případných vad – odřenin apod.

V. II. Definice senzomotorických koberečků

Senzomotorické koberečky jsou vhodným doplňkem do domácností s malými dětmi, zejm. tam, kde většinu obytného prostoru pokrývá tvrdá rovná podlaha. Takové koberečky slouží ke stimulaci chodidel dětí, které po nich rády přecházejí. Chůze po nerovném povrchu je již dlouho doporučována jako základní prevence ploché nohy. A nejen to – chůzí po nerovném se trénuje vestibulární systém vnitřního ucha a tím se zlepšuje rovnováha těla

V. III. Definice ponožek a podkolenek pro barefootbazar

Jedná se o dostatečně velkou ponožku zejm. pro volný pohyb prstů. Prsty nesmí být v ponožce mačkány k sobě, ani skrčeny. Tak jak noha vypadá bosá, tak by měla vypadat v ponožce a botě.

V. IV. Prodávající

Prodávajícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, za kterou jedná fyzická osoba.

V. V. Pravidla při umisťování zboží

Každá uveřejněná položka k prodeji musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis, musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost mylného pocitu.

V. VI. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

A. Nepřípustná manipulace

Titul obuvi ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru.

B. Osobní údaje

Titulek ani popis či fotografie zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod.

Prodejce nesmí komunikovat s uživateli barefootbazaru.cz o možnosti prodeje mimo barefootbazar.cz (odkaz na vlastní e-shop, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém barefootbazar.cz

C. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet obuv, jehož nabídka, prodej, koupě je v rozporu s konceptem barefoot nebo s podmínkami inzerce barefootbazar.cz. Dále je zakázáno nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru barefootbazar.cz

V. V. Cena zboží

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu také nabízet nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu, pokud není přes server barefootbazar.cz učiněn také finální doplatek).

Uvedená cena zboží musí být cenou přiměřenou vzhledem ke stavu obuvi (nová, použitá bez poškození, s poškozením).

V. VI. Úprava položek

Prodávající má možnost smazat nabízené zboží, kdykoliv předtím, není-li již zakoupeno nakupujícím. Prodávající také může měnit a upravovat popis u nabízeného zboží (záložka "Prodávám (editace)")

V. VII. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zakoupení zboží kupujícím pomocí e-mailu zaslanému servrem barefootbazar.cz ihned po provedení nákupu/prodeje. Tímto okamžikem také uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje zaslat zboží neprodleně po zaplacení zakoupené položky, bez zbytečné časové prodlevy.

VI. PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ

Vystavení zboží na serveru barefootbazar.cz je pro prodávajícího zcela zdarma. Server barefootbazar.cz však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli serveru na základě měsíčního vyúčtování. Pokud kupující obuv nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost vykomunikovat s provozovatelem serveru barefootbazar.cz a provize mu bude stornována.

Prodejce je o souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc informován e-mailem. Prodejce si může na svém účtu vygenerovat doklad - fakturu formou elektronické faktury k vytištění.
Splatnost provizí je vždy uvedena jak v e-mailové výzvě k zaplacení provizní částky, tak na faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet.

Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet.

V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru barefootbazar.cz a příp. vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

Server barefootbazar.cz není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím.

Aktuální ceník s vyčíslením provize z prodejní ceny zboží je uveden výše v Tab.1. Počítá se z každé prodané položky zvlášť. Konečné číslo je automaticky zaokrouhleno na celou částku.

VII. DALŠÍ PRAVIDLA

Je zakázáno uveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook nebo fotogalerie apod.).

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení uživatele není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení e-mailovou komunikací příp. kontaktováním provozovatele. Provozovatel však nijak neodpovídá za případné spory.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru barefootbazar.cz. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby jeho údaje a to jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, místo trvalého či přechodného pobytu, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům – kupujícím, kteří o koupi obuvi uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům – prodávajícím, o prodej jejichž nabízené obuvi projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru barefootbazar.cz, stížnosti na nedodání obuvi, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem obuvi a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

X. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vložené obuvi k propagačním účelům serveru barefootbazar.cz a to za účelem popularizace serveru.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru barefootbazar.cz, nejsou ochotni spolupracovat při řešení výjimečných situací s vedením serveru barefootbazar.cz nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou prohlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem doručení provozovateli.

Ke dni 24.1. 2017

barefootbazar.czNaši milí partneři

Pathik shoes Lahodnosti.cz     Centrumkvitek.cz Nohynaboso.cz


Bosenozky.cz Vpavucine.cz Nabízíme Vám barefoot obuv pro děti i dospělé Botyneboty.cz czechtarahumara.cz


  

 

Chcete zde také mít svůj banner? Ozvěte se nám a pojďme do toho společně :-)


Používáme cookies s cílem co nejvíce Vám zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Používáním stránek souhlasíte s uložením cookies na Vašem počítači/zařízení. Více informací Skrýt toto oznámení